Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem

PKS Elbląg - Historia

Strona główna
Menu

Historia

 

 

X.1945

Powstaje Państwowa Komunikacja Samochodowa w Gdańsku Stacja nr 1 w Elblągu z siedzibą przy ulicy Zielonej 1. Pierwsza linia pasażerska z Elbląga do Bydgoszczy wykonywana samochodami ciężarowymi.

 

IV.1948-XII.1949

PKS Elbląg działa w ramach agendy przedsiębiorstwa C.Hartwig z placówkami terenowymi w Szczytnie, Braniewie i Ostródzie. Posiada 31 samochodów ciężarowych o łącznej ładowności 140 ton.

 

 

01.01.1950

Na mocy Uchwały KERM powstaje Ekspozytura PKS w Elblągu z siedzibą przy Pl.Grunwaldzkim 4/5, w której skład wchodzi przedsiębiorstwo C.Hartwig w Elblągu.

1954

Ekspozytura PKS w Elblągu tworzy nowe stacje terenowe w Malborku, Kwidzynie, Nowym Dworze Gdańskim i Dzierzgoniu. Posiada 145 samochodów ciężarowych o łącznej ładowności 577 ton i zatrudnia 346 osób.

1957

Dostawa pierwszych 10 autobusów i rozpoczęcie przewozu pasażerów na 14 liniach o łącznej długości 396 km

1959

Ekspozytura PKS w Elblągu przenosi się do nowej siedziby przy ulicy Grunwaldzkiej 61, w której obecna firma pozostaje do dzisiaj.

1960

Ekspozytura zostaje przemianowana na Oddział PKS w Elblągu i posiada 37 autobusów oraz 162 pojazdy ciężarowe.

1970

Na koniec tego roku PKS w Elblągu posiada już 85 autobusów i 8 przyczep osobowych, 258 pojazdów ciężarowych i 93 przyczepy, zatrudnia 1114 osób.

1976

W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju ubywają placówki terenowe Dzierzgoń, Kwidzyn i Malbork, a dochodzą placówki w Braniewie, Ornecie i Pasłęku.

1977.05.01

Zostaje oddany do użytku dworzec autobusowy PKS.

 

1980

Na koniec roku potencjał przewozowy Oddziału to 168 autobusów, 262 samochody ciężarowe, a zatrudnienie wynosi 1267 pracowników. /td>

1985

Oddział PKS Elbląg posiada 175 autobusów, 198 samochodów ciężarowych i 127 przyczep, a zatrudnia 1034 pracowników. /td>

1986-1989

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany systemu ekonomicznego z gospodarki planowanej na rynkową, wymusza dokonanie głębokiej restrukturyzacji zatrudnienia i przeorientowanie profilu działalności przewozowej z towarowo-osobowej na osobowo-towarową. /td>

1990

Decyzją Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7.czerwca na bazie Oddziału powstaje samodzielne Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Elblągu, które posiada 145 autobusów, 101 samochodów ciężarowych, 85 przyczep i zatrudnia 639 pracowników.

1993

Budowa i otwarcie nowoczesnej stacji diagnostycznej o statusie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Elblągu.

1994

Na podstawie umowy zawartej 5.października z Ministrem transportu i Gospodarki Morskiej, Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Elblągu objął w zarząd Władysław Brachun. Był to pierwszy, mały krok początkujący kilkuletnią drogę ku prywatyzacji firmy.

1995

Budowa i oddanie do użytku w pełni ekologicznej myjni samochodowej. Uroczystego otwarcia dokonuje Wiceminister Transportu i Gospodarki Morskiej Zenon Dereszkiewicz.

2000

PKS Elbląg rozpoczyna przewozy w Komunikacji Miejskiej w Elblągu, po uprzednio wygranym przetargu.

2000

Powstaje "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", którego udziałowcami zostało 456 pracowników. Prezesem Spółki zostaje Władysław Brachun.

2001.05.25

Zostaje podpisany z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim "Akt Notarialny- Umowa o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania" i Spółka przejmuje majątek oraz wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego.

2003-2004

Rozbiórka starego i wybudowanie od podstaw nowego dworca autobusowego PKS w Elblągu.

2011

W maju Spółka spłaca ostatnią ratę zobowiązania na rzecz Skarbu Państwa i staje się w pełni właścicielem przedsiębiorstwa.

2012

Spółka posiada 9 samochodów ciężarowych i 8 naczep, 159 autobusów, a zatrudnienie wynosi 373 pracowników.

KIERUJĄCY PRZDSIĘBIORSTWEM

1945-1949 Mieczysław Szczerbiński

1949-1954 Wincenty Rankowski

1954-1975 Witold Palczewski

1975-1978 Jerzy Sukow

1978-1985 Adam Grzesiowski

1985-1989 Sławomir Prawdzik

Od 1989 Władysław Brachun

 

OBECNE KIEROWNICTWO SPÓŁKI

Władysław Brachun -Prezes Zarządu

 

Andrzej Olejnik -dyrektor d/s przewozów

Zbigniew Wielandt -dyrektor d/s technicznych

Grzegorz Łakis -główny księgowy

Maria Piotrowska -kierownik działu spraw pracowniczych

Mariusz Lazur -kierownik dworca autobusowego w Elblągu

Henryk Morawiak -kierownik stacji obsługi w Elblągu

 

Czesław Kuchta -kierownik placówki terenowej w Nowym Dworze Gdańskim

Krzysztof Semmerling -kierownik placówki terenowej w Pasłęku

Marek Dulkowski -kierownik placówki terenowej w Braniewie

Stanisław Fiedorowicz -kierownik placówki terenowej w Ornecie