X.1945
 

Powstaje Państwowa Komunikacja Samochodowa w Gdańsku Stacja nr 1 w Elblągu z siedzibą przy ulicy Zielonej 1. Pierwsza linia pasażerska z Elbląga do Bydgoszczy wykonywana samochodami ciężarowymi.

 


 

IV.1948-XII.1949
 

PKS Elbląg działa w ramach agendy przedsiębiorstwa C.Hartwig z placówkami terenowymi w Szczytnie, Braniewie i Ostródzie. Posiada 31 samochodów ciężarowych o łącznej ładowności 140 ton.

  

 

01.01.1950
 

Na mocy Uchwały KERM powstaje Ekspozytura PKS w Elblągu z siedzibą przy Pl.Grunwaldzkim 4/5, w której skład wchodzi przedsiębiorstwo C.Hartwig w Elblągu.

1954


Ekspozytura PKS w Elblągu tworzy nowe stacje terenowe w Malborku, Kwidzynie, Nowym Dworze Gdańskim i Dzierzgoniu. Posiada 145 samochodów ciężarowych o łącznej ładowności 577 ton i zatrudnia 346 osób.
 

1957

Dostawa pierwszych 10 autobusów i rozpoczęcie przewozu pasażerów na 14 liniach o łącznej długości 396 km
 

1959
 

Ekspozytura PKS w Elblągu przenosi się do nowej siedziby przy ulicy Grunwaldzkiej 61, w której obecna firma pozostaje do dzisiaj.
 

1960


Ekspozytura zostaje przemianowana na Oddział PKS w Elblągu i posiada 37 autobusów oraz 162 pojazdy ciężarowe.
 

1970
 

Na koniec tego roku PKS w Elblągu posiada już 85 autobusów i 8 przyczep osobowych, 258 pojazdów ciężarowych i 93 przyczepy, zatrudnia 1114 osób.
 

1976
 

W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju ubywają placówki terenowe Dzierzgoń, Kwidzyn i Malbork, a dochodzą placówki w Braniewie, Ornecie i Pasłęku.
 

1977.05.01
 

Zostaje oddany do użytku dworzec autobusowy PKS.

  

 

1980
 

Na koniec roku potencjał przewozowy Oddziału to 168 autobusów, 262 samochody ciężarowe, a zatrudnienie wynosi 1267 pracowników. /td>
 

1985
 

Oddział PKS Elbląg posiada 175 autobusów, 198 samochodów ciężarowych i 127 przyczep, a zatrudnia 1034 pracowników. /td>
 

1986-1989

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany systemu ekonomicznego z gospodarki planowanej na rynkową, wymusza dokonanie głębokiej restrukturyzacji zatrudnienia i przeorientowanie profilu działalności przewozowej z towarowo-osobowej na osobowo-towarową. /td>
 

1990

 

Decyzją Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7.czerwca na bazie Oddziału powstaje samodzielne Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Elblągu, które posiada 145 autobusów, 101 samochodów ciężarowych, 85 przyczep i zatrudnia 639 pracowników.

1993

Budowa i otwarcie nowoczesnej stacji diagnostycznej o statusie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Elblągu.
 

1994


Na podstawie umowy zawartej 5.października z Ministrem transportu i Gospodarki Morskiej, Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Elblągu objął w zarząd Władysław Brachun. Był to pierwszy, mały krok początkujący kilkuletnią drogę ku prywatyzacji firmy.
 

1995
 

Budowa i oddanie do użytku w pełni ekologicznej myjni samochodowej. Uroczystego otwarcia dokonuje Wiceminister Transportu i Gospodarki Morskiej Zenon Dereszkiewicz.

 

2000
 

PKS Elbląg rozpoczyna przewozy w Komunikacji Miejskiej w Elblągu, po uprzednio wygranym przetargu.
 

2000
 

Powstaje "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", którego udziałowcami zostało 456 pracowników. Prezesem Spółki zostaje Władysław Brachun.

 

2001.05.25
 

Zostaje podpisany z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim "Akt Notarialny- Umowa o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania" i Spółka przejmuje majątek oraz wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego.
 

  

 

2003-2004
 

Rozbiórka starego i wybudowanie od podstaw nowego dworca autobusowego PKS w Elblągu.

 

 

2011
 

W maju Spółka spłaca ostatnią ratę zobowiązania na rzecz Skarbu Państwa i staje się w pełni właścicielem przedsiębiorstwa.
 

2012
 

Spółka posiada 9 samochodów ciężarowych i 8 naczep, 159 autobusów, a zatrudnienie wynosi 373 pracowników.
 OBECNE KIEROWNICTWO SPÓŁKI

 • Władysław Brachun -PREZES Zarządu
 • Paweł Brachun - VICEPREZES Zarządu
 • Mariusz Lazur -Dyrektor/Prokurent
 • Grzegorz Łakis -Główny Księgowy/Prokurent
 • Maria Piotrowska -Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
 • Przemysław Gnyp -Kierownik Dworca Autobusowego w Elblągu
 • Henryk Morawiak -Kierownik Stacji Obsługi w Elblągu
 • Robert Białoszewski -Kierownik Oddziału w Nowym Dworze Gdańskim
 • Krzysztof Semmerling -Kierownik Oddziału w Pasłęku
 • Marek Dulkowski -Kierownik Oddziału w Braniewie
 • Stanisław Fiedorowicz -Kierownik Oddziału w Ornecie
   

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elbląg Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 61 82-300 Elbląg, NIP: 578-27-06-307(dalej: My, Spółka lub PKS ELBLĄG). Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z usług PKS ELBLĄG wymienionych powyżej.

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji usług przewozowych i hostelowych
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
 • zmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów
 • procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. PKS ELBLĄG przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

 • umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas lub zarezerwowałeś u nas miejsce noclegowe;
 • umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;
 • umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zgadzam się