Historia

październik 1945

Powstaje Państwowa Komunikacja Samochodowa w Gdańsku Stacja nr 1 w Elblągu z siedzibą przy ulicy Zielonej 1. Pierwsza linia pasażerska z Elbląga do Bydgoszczy wykonywana samochodami ciężarowymi.

kwiecień 1948 -  grudzień 1949

PKS Elbląg działa w ramach agendy przedsiębiorstwa C.Hartwig z placówkami terenowymi w Szczytnie, Braniewie i Ostródzie. Posiada 31 samochodów ciężarowych o łącznej ładowności 140 ton.

 

1 stycznia 1950

 Na mocy Uchwały KERM powstaje Ekspozytura PKS w Elblągu z siedzibą przy Pl.Grunwaldzkim 4/5, w której skład wchodzi przedsiębiorstwo C.Hartwig w Elblągu.

1954

Ekspozytura PKS w Elblągu tworzy nowe stacje terenowe w Malborku, Kwidzynie, Nowym Dworze Gdańskim i Dzierzgoniu. Posiada 145 samochodów ciężarowych o łącznej ładowności 577 ton i zatrudnia 346 osób.

1957

Dostawa pierwszych 10 autobusów i rozpoczęcie przewozu pasażerów na 14 liniach o łącznej długości 396 km

1959

Ekspozytura PKS w Elblągu przenosi się do nowej siedziby przy ulicy Grunwaldzkiej 61, w której obecna firma pozostaje do dzisiaj.

1960

 Ekspozytura zostaje przemianowana na Oddział PKS w Elblągu i posiada 37 autobusów oraz 162 pojazdy ciężarowe.

1970

Na koniec tego roku PKS w Elblągu posiada już 85 autobusów i 8 przyczep osobowych, 258 pojazdów ciężarowych i 93 przyczepy, zatrudnia 1114 osób.

1976

W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju ubywają placówki terenowe Dzierzgoń, Kwidzyn i Malbork, a dochodzą placówki w Braniewie, Ornecie i Pasłęku.

1 maja 1977

 Zostaje oddany do użytku dworzec autobusowy PKS.

 

1980

Na koniec roku potencjał przewozowy Oddziału to 168 autobusów, 262 samochody ciężarowe, a zatrudnienie wynosi 1267 pracowników.  

1985

Oddział PKS Elbląg posiada 175 autobusów, 198 samochodów ciężarowych i 127 przyczep, a zatrudnia 1034 pracowników. 

1986-1989

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany systemu ekonomicznego z gospodarki planowanej na rynkową, wymusza dokonanie głębokiej restrukturyzacji zatrudnienia i przeorientowanie profilu działalności przewozowej z towarowo-osobowej na osobowo-towarową. 

1990

Decyzją Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7.czerwca na bazie Oddziału powstaje samodzielne Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Elblągu, które posiada 145 autobusów, 101 samochodów ciężarowych, 85 przyczep i zatrudnia 639 pracowników.

1993

Budowa i otwarcie nowoczesnej stacji diagnostycznej o statusie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Elblągu.

1994

Na podstawie umowy zawartej 5.października z Ministrem transportu i Gospodarki Morskiej, Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Elblągu objął w zarząd Władysław Brachun. Był to pierwszy, mały krok początkujący kilkuletnią drogę ku prywatyzacji firmy.

1995

Budowa i oddanie do użytku w pełni ekologicznej myjni samochodowej. Uroczystego otwarcia dokonuje Wiceminister Transportu i Gospodarki Morskiej Zenon Dereszkiewicz.

2000

PKS Elbląg rozpoczyna przewozy w Komunikacji Miejskiej w Elblągu, po uprzednio wygranym przetargu.

Powstaje "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", którego udziałowcami zostało 456 pracowników. Prezesem Spółki zostaje Władysław Brachun.

25 maja 2001

Zostaje podpisany z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim "Akt Notarialny- Umowa o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania" i Spółka przejmuje majątek oraz wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego.

2003-2004

Rozbiórka starego i wybudowanie od podstaw nowego dworca autobusowego PKS w Elblągu.

maj 2011

Spółka spłaca ostatnią ratę zobowiązania na rzecz Skarbu Państwa i staje się w pełni właścicielem przedsiębiorstwa.

2012

Spółka posiada 9 samochodów ciężarowych i 8 naczep, 159 autobusów, a zatrudnienie wynosi 373 pracowników.

OBECNE KIEROWNICTWO SPÓŁKI

 

 • Władysław Brachun -PREZES Zarządu

 • Paweł Brachun - Wiceprezes Zarządu/Prokurent

 • Mariusz Lazur -Dyrektor/Prokurent

 • Grzegorz Łakis -Główny Księgowy/Prokurent

 • Maria Piotrowska -Kierownik Działu Spraw Pracowniczych

 • Przemysław Gnyp -Kierownik Dworca Autobusowego w Elblągu

 • Henryk Morawiak -Kierownik Stacji Obsługi w Elblągu

 • Robert Białoszewski -Kierownik Oddziału w Nowym Dworze Gdańskim

 • Krzysztof Semmerling -Kierownik Oddziału w Pasłęku

 • Marek Dulkowski -Kierownik Oddziału w Braniewie

 • Stanisław Fiedorowicz -Kierownik Oddziału w Ornecie